Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật 2022

Người Dơi: Vạch Trần Sự Thật

HD 7.7 177 Phút
Tay giết người hàng loạt – The Ridder (Paul Dano) sẽ là kẻ thù nguy hiểm hàng đầu của Batman ở phần phim sắp tới. Tên xấu xa này bị cảnh sát James Gordon và đồng đội bắt giữ đã lâu. Thế nhưng, hóa ra việc nhốt gã sau song sắt chỉ khiến The Ridder phiền phức hơn với Đấng. Penguin (Colin Farrell) thể hiện là kẻ thủ ác thích trực tiếp tạo ra hỗn loạn, muốn đối đầu Batman hơn là chỉ đạo gián tiếp theo cách The Ridder thực hiện.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547270020

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547277185

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547649584

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

ls547697406

zzxdfqwec

zzdfqwec

zzxdfqwec

zzxdfwec

zzazxdfec

zzxdfwec

zzxdfqwec

zxdfqwec

zdfqwec

zdfwec

zzzdfec

zzdfqwec

zzdfqwec

zdfqwec

zzdf

zdfqwec

zdfqwec

zdfwec

zzdfwec

zdfec

zzzdfwec

zzaqzdf

zzxdfwec

zzdxfaqwec

zzxdfwec

zzxdfwec

zzxdfwec

zzdfqwec

zzxdfwec

zzaqzxdfc

zxdfwec

zzzxdfec

zxdfdfwec

zxzdfec

zzaxdfc

zzxdfwec

zxdfqwec

zzzxdfwec

zzxdfec

zzzxdf

zdxf

zxdfqwec

zzdxfaqwec

zzzdfec

zxdfqwec

zzdfwec

zxdfwec

zzzdfqwec

zzsdfec

zzfdfec

zzaqxcfgwec

zzaqwexcfgc

zzaqxcfgwec

zzaxcfgqwec

zxfgzaqwec

zzaqwec

zzaxfgqwec

zzaxcfgqwec

zzaqxfgwec

zzaqwec

zzaqxcfgwec

zzaxcfgqwec

zzxfgaqwec

zzxfgaqwec

zxcfgzaqwec

zzaqwxcfgec

zzaqxcgxdfwec

zzaqxdwec

zzaqwec

zzxdfgaqwec

zzxfgaqwec

zzxfgxfaqwec

zzaqwxfgec

zzaqwxfgec

zzaxfgqwec

zzaxfgqwec

zzaqwxdfgec

zzaxfgqwec

zzaqxfgwec

zzaxfgqwec

zzaqwecfgxf

zxdzdfzaqwec

xdfgzzaqwec

zxdfzzaqwec

zzaqzdfwec

zzaqwzdfec

zzaqzxdfwec

zzzxdfwec

zxdfzaqwec

zzxdfaqwec

zzxdfwec

zzzdxfec

zzxdfwec

zzzxdfwec

zzazdfc

zzzxdfc

zzxdfwec

zzzxdfqwec

zdxfqwec

zzxdfwec

rthr4

rthr3

rthr2

rthr1

rthrmm

rthrnn

rthrbb

rthrvv

rthrcc

rthrxx

rthrzz

rthrll

rthrkk

rthrjj

rthrhh

rthrgg

rthrff

rthrdd

rthrss

rthraa

rthrpp

rthroo

rthrii

rthruu

rthryy

rthrtt

rthrrr

rthree

rthrww

rthrqq

rthr00

rthr99

rthr88

rthr77

rthr66

rthr55

rthr44

rthr33

rthr22

rthr11

rt4hr

rt3hr

rt2hr

rt1hr

rtmmhr

rtnnhr

rtbbhr

rtvvhr

rtcchr

rtxxhr

rtzzhr

rtllhr

rtkkhr

rtjjhr

rthhhr

rtgghr

rtffhr

rtddhr

rtsshr

rtaahr

rtpphr

rtoohr

rtiihr

rtuuhr

rtyyhr

rttthr

rtrrhr

rteehr

rtwwhr

rtqqhr

rt00hr

rt99hr

rt88hr

rt77hr

rt66hr

rt55hr

rt44hr

rt33hr

rt22hr

rt11hr

3rthr

2rthr

1rthr

mmrthr

nnrthr

bbrthr

vvrthr

ccrthr

xxrthr

zzrthr

llrthr

kkrthr

jjrthr

hhrthr

ggrthr

ffrthr

ddrthr

ssrthr

aarthr

pprthr

oorthr

iirthr

uurthr

yyrthr

ttrthr

rrrthr

eerthr

wwrthr

qqrthr

00rthr

99rthr

88rthr

77rthr

66rthr

55rthr

44rthr

33rthr

22rthr

11rthr